Styrk virksomheden indefra

Positive eksempler

At udvikle og flytte en organisation, kræver at ledelsen tager udgangspunkt i medarbejdernes individuelle kompetencer og de kompetencer, som den samlede organisation ønsker i fremtiden. Vi er kendt for at inspirere og komme med gode ideer til mennesker og organisationer i forandring, ved at give positive eksempler for lederskab og læring.

Skræddersyede virksomhedskurser

Ofte udtrykker en virksomhed behov for kurser, hvor udvalgte temaer ønskes uddybet eller kombineret på en særlig måde. Der kan også være et ønske om, at lade et større antal medarbejdere samlet gennemføre et kursus – eventuelt sammen med en ekstern samarbejdspartner. Der kan med fordel skræddersys virksomhedstilpassede kurser. 

Analyse af jeres behov

En virksomhedsspecifik analyse kan afdække fokusområder, som led i forberedelsen til kursusforløbet. Når behovet er afklaret opstilles trænings- og undervisningsmålene og forløbet designes med indhold, varighed, form og undervisere.

Kontakt os