Personligt lederskab

Rust dig til fremtidens udfordringer

Vi udvikler personlige kompetencer i forhandlingsteknik, personlig gennemslagskraft, præsentationsteknik og personlig planlægning og effektivitet.


Forudsætninger for god ledelse ændrer sig i disse år mere end nogensinde. Vi har lederudviklingsprogrammer der ruster dig til fremtidens udfordringer.Vi tilbyder netværk til dig som er erfaren leder. Du får en unik mulighed for at mødes og drøfte fælles problemstillinger og få tilført nyt perspektiv, nye metoder og værktøjer.


Kontakt os for sparring og rådgivning om din/jeres kompetenceudvikling.

Ledelsesudvikling

Vi afvikler kursusforløb hvor du får en øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder. Du får kendskab til nogle konkrete værktøjer, der sammen med en forståelse for mulighederne i situationsbestemt ledelse, gør dig bedre til at delegere og motivere dine medarbejdere.


Indhold

  • Hvad er ledelse og dilemmaer i ledelse?
  • Lær at træde i karakter som leder
  • Hvad vil du stå for som leder?
  • Lederrollen i et strategisk perspektiv – mål og mening
  • Delegering og situationsbestemt ledelse
  • Sådan håndterer du vanskelige samtaler


Kurset er anvendelsesorienteret med en række værktøjer, som du kan gå hjem og bruge fra dag ét, og det giver dig et godt udgangspunkt for videre udvikling af din lederrolle.


Kurset har både en teoretisk og praktisk del. Der lægges i høj grad op til, at du inddrager dine egne udfordringer som leder i forhold til de konkrete værktøjer.

Kontakt os