Eksempel på agenda

Der arbejdes med aktuelle og konkrete temaer/cases via oplæg, gruppedrøftelser og plenumdiskussioner.

Eksempel på agenda:

Kl. 12.30:

Ankomst, sandwich og networking
Kl. 13.00:

Velkomst og præsentation af dagens agenda v/ Konsulentgruppen Innovator
Kl. 13.10:

Bordet rundt / sparring - herunder aktuelle udfordringer hos deltagerne
Kl. 14.10:

Dagens tema: fx Arbejdsmiljø /Sygefravær
(Et medlem af netværksgruppen, INNOVATOR eller en ekstern oplægsholder kommer med et indlæg til dagen tema evt. med udgangspunkt i en aktuel case)

Kl. 15.00:

Pause
Kl. 15.15:

Debat og diskussion / Opsamling og refleksion
Kl. 16:50:

Planlægning af agenda for de næste møder
Kl. 17.00:

Tak for i dag

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk