Innovation Manager Uddannelsen

Innovation Manager-uddannelsen er en investering, der skaber resultater gennem et overblik over innovationsprocessen og hands on-erfaring med en række metoder og værktøjer.

Hvad får du?
På Innovation Manager uddannelsen får du indsigt i og viden om processer og metoder, som kan danne basis for et innovationsberedskab i din virksomhed. Vi hjælper dig med at omsætte nytænkning i praksis.

Innovation Manager uddannelsen omfatter arbejde med Ideudvikling, Markedsorientering, Konceptvurdering, Projektsamarbejde og Ledelse.

Uddannelsen
Uddannelsen strækker sig over 6 måneder og består af 5 moduler af 1 og 2 dages varighed. I modulerne og imellem de enkelte moduler arbejdes der målrettet med udvikling af et konkret produkt eller projekt.
 

Software og personanalyser er inkluderet
Med i kursuspakken er 1 licens til hvert af vores pc-programmer: FLASH, Select, Project KickStart og Market Map, samt personanalyserne MBTI og HBDI.

Måling af innovationsmiljø
Imellem modulerne foretager vi unikke målinger i virksomheden af det innovative klima og innovationsevnen med hhv. SOQ og GIDIE. Resultaterne anvendes i det konkrete projekt.

Certificering
Du får udleveret et bevis for din deltagelse og erhvervede kompetencer. Førende specialister fra erhvervslivet og højere læreanstalter, indgår som censorer. På den måde sikres en unik tværfaglighed og høj kvalitet af uddannelsen.

Kurserne henvender sig til personer, som er involveret i projekt- og produktudvikling. Ledere og medarbejdere fra fx udvikling, produktion, salg og marketing kan med fordel deltage. Det er optimalt at personer fra forskellige funktioner i samme virksomhed deltager.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk