Kreativitet

I en konstant foranderlig verden er kreativitet blevet et vigtigt element i virksomhedens overlevelsesstrategier.

En virksomheds overlevelse er - især på længere sigt –  afhængig af dens evne til at udtænke nye ideer.

Derfor er det ikke et spørgsmål om en virksomhed har råd til at investere i kreativitet, men et spørgsmål om den har råd til at lade være!

Den gode nyhed er, at alle er kreative
De fleste menneskelige aktiviteter foregår på grundlag af kendt viden og rutine. Hvis vi ikke kan nå vore mål ved hjælp af kendt viden og rutine, har vi et problem, som kan løses ved hjælp af kreativitet.

Tanker og idéer opstår således ikke ud af den blå luft, men ofte i forbindelse med opståede behov og problemer.

Kreativitetsfremmende metoder og teknikker bruger vi til, at skabe en kreativ indstilling i problemløsningssituationen. Vi har som videre mål med sådanne værktøjer, at denne indstilling skal brede sig til hele personligheden, som en generel kreativ indstilling til omverdenen.

Den kreative person ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk