Innovation

Innovation er en metodik, som kan læres. Og det er vigtigt at understrege, at det ikke er en trylleformular, der kan gøre en idé til en kommerciel succes uden en målrettet indsats.


Ved at sætte fokus på innovation og sætte det i system, kan din virksomhed ændre begrebet fra at være "en luftig vision" til at blive en integreret del af virksomhedens overordnede strategi.

Virksomheden kan lære at:

  • skabe et innovationsberedskab i virksomheden
  • forbedre rammerne for innovation
  • få nytænkning succesfuldt omsat i praksis


Sådan kommer du videre
Vil du gerne arbejde mere systematisk med innovation i virksomheden, kan du øge din teoretiske og praktiske viden gennem deltagelse i Innovation Manager uddannelsen.

 

 

Karakteristika for den innovative virksomhed 

  • Den innovative virksomhed tilstræber at udvikle produkter og ydelser, som efter kundens opfattelse har fortrin. Udviklingen sker ved nye kombinationer af tilgængelige materialer, teknologier og processer. 
  • Den innovative virksomhed holder løbende øje med nye teknologier inden for såvel sit eget som relaterede områder til udvikling af nye og bedre produkter eller koncepter.
  • Den innovative virksomhed er hele tiden åben overfor eksterne påvirkninger og involverer sine medarbejdere i innovationsprocessen, så eksisterende viden og evner udnyttes. Her hæfter begrebet "den lærende organisation” sig på. 

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk